AHV s.r.o. nabízí

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si nabídnout Vaší společnosti komplexní služby v oblasti likvidace kategorie ostatních a nebezpečných odpadů. Poskytujeme individuální, odborný a včasný přístup. Zakázku realizujeme v daném termínu co nejefektivněji a v souladu s platnou legislativou.
Našimi klienty jsou městské a obecní úřady, podniky průmyslové výroby, potravinářské a kosmetické závody, dopravní podniky, zdravotní, výzkumná a vědecká pracoviště, tiskárny, autoservisy, kterým nabízíme tyto služby:

 

 

 • odběry vzorků, rozbory, chemické analýzy odpadů naší laboratoří, odborné poradenství a konzultace

 • pronájem, přistavení vhodných sběrných nádob, obalů na odpady a jejich pravidelné svozy

 • manipulaci s odpady (nakládku, čištění nádrží, lapolů apod.) proškolenými pracovníky

 • odvoz vozidly dle norem ADR pro přepravu nebezpečných nákladů

 • přepravu po železnici velkoobjemovými cisternami pro nebezpečný odpad /dle platné RID/ a jejich čerpání např. odpadní vody a kaly.

 • Subdodavatelskou činností provádíme také čerpání dehtů a dehtofenolových vod z ekologických zátěží.

 • vybereme pro Vás nejvhodnější a cenově nejvýhodnější způsob likvidace Vašich odpadů nejen na klasickém likvidačním zařízení (skládka, spalovna), ale i na jiných schválených provozovnách za příznivějších cenových podmínek (třídění a drcení odpadu s následnou recyklací využitelných částí odpadů, spálení odpadu s energetickým využitím, atd.)

 • další služby, které doprovázejí náš obor likvidace odpadů, čištění lapolů, skladovacích a přepravních nádob, vyklízecí, asanační a dekontaminační práce

 • čištění kanalizací a jímek (vozy s tlakovou technikou), kamerování kanalizačního potrubí s pořízením videozáznamu

 

 • komplexní řešení odpadového hospodářství
 • recyklujeme odpadní rozpouštědla a vosky na vlastním zařízení

 • prodej rozpouštědel, mycích a čistících prostředků

 

 • pro města a obce nabízíme svozy sběrných dvorů, přistavení mobilních kontejnerů na nebezpečné odpady

 

 

Pro naše zákazníky zajišťujeme možnost zapůjčení sběrných nádob, jak plastových sudů o různém  objemu, tak i kovových sudů nebo IBC kontejnerů o objemu 1000 l, v nichž se například shromažďují kapalné odpady a rozpouštědla, v sudech sorbenty, které se pak odvážejí výměnou za prázdné obaly.

 

Tyto služby jsou poskytovány zdarma, bez účtování nájmu a poskytované vanové kontejnery jsou také v případě pravidelných odvozů poskytovány bez účtovaného nájmu.