O nás

Společnost AHV ekologický servis, s.r.o. byla založena v roce 2002 za účelem nabízet komplexní služby v oblasti likvidace kategorie ostatních a nebezpečných odpadů. Poskytujeme individuální, odborný a včasný přístup. Zakázku realizujeme v daném termínu co nejefektivněji a v souladu s platnou legislativou.

Našimi klienty jsou zejména podniky průmyslové výroby, potravinářské a kosmetické společnosti, dopravní podniky, zdravotní, výzkumná a vědecká pracoviště, tiskárny, autoservisy, kterým můžeme nabídnout tyto služby:

 • odběry vzorků, rozbory, chemické analýzy odpadů laboratoří, odborné poradenství a konzultace
 • pronájem, přistavení vhodných sběrných nádob, obalů na odpady a jejich pravidelné odvozy
 • manipulaci (nakládku, čištění nádrží, lapolů apod.) s odpady proškolenými pracovníky
 • odvoz vozidly dle norem ADR pro přepravu nebezpečných nákladů
 • přepravu po železnici velkoobjemovými cisternami pro nebezpečný odpad /dle platné RID/ a jejich čerpání např. odpadní vody a kaly
 • subdodavatelskou činností provádíme také čerpání dehtů a dehtofenolových vod z ekologických zátěží
 • vybereme pro Vás nejvhodnější a cenově nejvýhodnější způsob likvidace Vašich odpadů nejen na klasickém likvidačním zařízení (skládka, spalovna), ale i na jiných schválených provozovnách za příznivějších cenových podmínek (třídění a drcení odpadu s následnou recyklací využitelných částí odpadů, spálení odpadu s energetickým využitím, atd.)
 • další služby, které doprovázejí náš obor likvidace odpadů, čištění sběrných jímek, lapolů a skladovacích, přepravních nádob, vyklízecí práce spojené s nakládkou a likvidací odpadu, atd.
 • komplexní řešení odpadového hospodářství
 • recyklujeme odpadní rozpouštědla a vosky na vlastním zařízení
 • prodej rozpouštědel, mycích a čisticích prostředků

 

Historie

02.12.2002 Založení společnosti AHV ekologický servis s.r.o.

Naše společnost byla založena v roce 2002 v Praze. Prvotním záměrem společnosti bylo poskytovat služby v oblasti nakládání s odpady podle platné legislativy průmyslovým podnikům, ale i nevýrobním subjektům.

20.12.2002 Provozní areál společnosti v Dolních Měcholupech

Společnost se přesunula do pronajatého areálu na adrese: Za zastávkou 373, Praha 10 - Dolní Měcholupy, 109 00

20.12.2002 Provozní areál společnosti v Dolních Měcholupech

Společnost se přesunula do pronajatého areálu na adrese: Za zastávkou 373, Praha 10 - Dolní Měcholupy, 109 00

14.7.2005 Získání certifikátu QMS, EMS, OHSAS

V roce 2005 byla společnost úspěšně certifikována systémy řízení ISO: QMS (kvalita), EMS (ochrana životního prostředí) a OHSAS (bezpečnost práce a ochrana zdraví).

ČSN EN ISO 9001
ČSN EN ISO 14001
ČSN OHSAS 18001

26.6.2007 Nový provozní areál společnosti ve Svojšovicích u Prahy

Společnost se přesunula do zakoupeného areálu na adrese:
Svojšovice č.p. 40, Strančice, 251 63

26.6.2007 Nový provozní areál společnosti ve Svojšovicích u Prahy

Společnost se přesunula do zakoupeného areálu na adrese:
Svojšovice č.p. 40, Strančice, 251 63

2008 Vznik integrovaného systému QMS, EMS a OHSAS

Zavedení integrovaného systému, který spojil QMS, EMS, OHSAS v jednotný integrovaný systém.

QMS (9001)-EMS (14001)-OHSAS (18001)

14.12.2012 Získání certifikátu ISMS

V roce 2012 byla společnost úspěšně certifikována dalším ze systémy řízení ISO 27001 (Bezpečnost informací)

ČSN ISO/IEC 27001

14.12.2012 Získání certifikátu ISMS

V roce 2012 byla společnost úspěšně certifikována dalším ze systémy řízení ISO 27001 (Bezpečnost informací)

ČSN ISO/IEC 27001

2016 Vznik integrovaného systému QMS, EMS, OHSAS a ISMS

Zavedení integrovaného systému , který spojil QMS, EMS, OHSAS a ISMS v jednotný integrovaný systém

QMS (9001)-EMS (14001)-OHSAS (18001)-ISO (27001)