Recyklace odpadních rozpouštědel a vosků

Recyklace halogenovaných a nehalogenovaných rozpouštědel.

 

Název projektu: „Navýšení kapacity provozu recyklace rozpouštědel a vosků ve společnosti AHV ekologický servis s.r.o.

Popis projektu: Předmětem podpory je navýšení výrobní kapacity stávajícího provozu CZS01080 Recyklační zařízení pro odpadní rozpouštědla a vosky jehož výstupem bude zkvalitnění nakládání s nebezpečnými a i ostatními odpady.

Zkvalitnění nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady bude dosaženo modernizací zařízení na recyklaci rozpouštědel a vosků, jež umožní zvýšení výkonu stávající stanice o cca 5 tun denně.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

pdfPlakat_A3_Navyseni_kapacity_provozu_recyklace_odpadnich_rozpoustedel_a_vosku.pdf12/10/2018, 18:26

 

Na tomto provozu Vám nabízíme recyklaci halogenovaných a nehalogenovaných rozpouštědel do max. bodu varu 250°C popř. vyčištění vosku od mechanických nečistot.

PŘÍKLADY RECYKLOVATELNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK:

o AROMATICKÉ UHLOVODÍKY
TOLUEN, XYLENY...

o CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY ( recyklujeme pouze na zakázku tzn. Zákazník odebere zpět )
PERCHLORETYLÉN, DICHLORMETAN...


o ROZPOUŠTĚDLA RAFINOVANÁ Z ROPY
BENZÍNY, PETROLEJ A NAFTA, OFSETOVÉ PROPLACHY ...

o ALKOHOLY
ISOPROPYLALKOHOL, PROPANOL, BUTANOL, ISOBUTANOL

o PARAFÍN
Parafín a vosk znečištěný pouze mechanickými nečistotami


Obecné podmínky pro recyklaci rozpouštědla:


Bod varu od 50 - 250 °C, u parafínů bod tání 52-65°C
Rozpouštědla a jejich směsi používaná do barev, laků a pryskyřic (syntetická, nitro, polyuretan)
Rozpouštědla a jejich směsi používaná pro mycí a čistící operace

Cena kterou zákazník zaplatí za likvidaci ( popřípadě dostane zaplaceno ) použitého rozpouštědla je závislá především na těchto faktorech:

- výtěžnost při recyklaci, závisí především na obsahu nežádoucích látek ( podíl vody, kalů )
- množství
- chemické složení, identifikace původu ( bezpečnostní list, laboratorní rozbor )

Odpovědná osoba za provoz:

Bc. Jáchym Vágenknecht

Tel.: +420 777 616 001

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Recyklace_rozpoustedel.JPGSAM_1055.JPGSAM_1058.JPGSAM_1059.JPG