Práce na zakázkách

Další služby, které doprovázejí náš obor

 

Další služby, které doprovázejí náš obor likvidace odpadů, čištění sběrných jímek, lapolů a skladovacích, přepravních nádob, vyklízecí práce spojené s nakládkou a likvidací odpadu, atd.