Suchá pračka plastů

Nová technologie čištění znečištěných odpadních plastů HDPE

 

Brzy bude uvedena do provozu nová technologie čištění odpadních plastů HDPE, která se skládá z nožového mlýna a suché pračky plastů. Do nové technologie budou vstupovat zejména nebezpečné odpady (znečištěné HDPE plasty). Celá technologická linka vyžaduje ještě další předstupně, na kterých se vstupující znečištěný plast předupraví na parametry požadované pro vstup do posuzované technologie (nožový mlýn). Nová technologie představuje možnost dalšího materiálového využití celé řady znečištěných plastů, které by jinak končily, bez dalšího využití, na některém koncovém zařízení (skládka, spalovna).

Název projektu: „Pořízení technologie čištění odpadních plastů pro společnost AHV ekologický servis s.r.o.

Popis projektu: Předmětem podpory je pořízení a uvedení do provozu technologie čištění odpadních plastů, která se skládá z nožového mlýnu a suché pračky plastů.. Realizací tohoto projektového záměru je plánováno navýšení kapacity o 1500 t/rok vstupního materiálu, přičemž bude dále využit ze 95 % materiálově.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

pdfPlakat_A3_Porizeni_technologie_cisteni_odpadnich_plastu.pdf12/10/2018, 18:24