Laboratoř - LABservis, s.r.o.

LABservis, s.r.o. Chemická laboratoř                                                   

LOGO     

LABservis, s.r.o. se sídlem Svojšovice 40, 251 63 Strančice byla zřízena na základě zákona číslo 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, hlava I., díl IV, § 105 až 112. O zřízení LABservis, s.r.o. vydal Městský soud v Praze Výpis z obchodního rejstříku oddíl C, složka 138902. LS tvoří v současné době pouze LABservis Chemická laboratoř, jejíž odborné zaměření vyplývá z „předmětu podnikání“ uvedeného ve Výpisu z Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze (testování, měření, analýzy a kontroly).  

Společnost LABservis s.r.o. představuje akreditovanou chemickou laboratoř, která jedná v souladu s ustanoveními normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratoř provádí kompletní rozbory na základě výluhu, dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpady a vyluhovatelnost, dále provádí analýzy vybraných parametrů odpadní vody dle zákona č. 254/2001 Sb. pro účely vyhlášky č. 123/2012 Sb., ale i analýzy pro potřeby sbírky Zákonu č. 94/2016. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Laboratoř provádí stanovení nezbytných pro posuzování výstupní kvality zpracovávaných zejména společností AHV ekologický servis, s.r.o. 

Laboratoř se specializuje na fyzikálně - chemické a chemické analýzy:

 • Vody – odpadní, vodné výluhy

 • Kaly, zemina, odpady

 • Ropné produkty, oleje a organická rozpouštědla 

 Chemická laboratoř disponuje kvalifikovaným personálem a rovněž kvalitním přístrojovým vybavením, umožňujícím provádět jednotlivé analýzy:

 • stanovení kovů technikou plamen – AAS – plamen, hydrid

 • stanovení prvků fotometricky – UV/VIS

 • stanovení prvků elektrochemicky

 • stanovení prvků gravimetricky

 • stanovení prvků potenciometrickou titrací

 • stanovení uhlovodíků C10-C40 – s využitím GC/MS

 • chromatogram směsi rozpouštědel – s využitím GC/MS

 • stanovení kontaminace polychlorovanými bifenyly PCB s využitím GC/MS

 • stanovení obsahu rtuti – na přístroji AMA

 • stanovení prvků (AOX, TOC, CHSK, aj.) – s využitím UV/VIS kyvetových testů

 • stanovení obsahu vody – s využitím volumetrického titrátoru Karl Fischer

 • stanovení celkového organického uhlíku (TOC) metodou NDIR

 

 • stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC) metodou NDIR

 

 • stanovení celkového dusíku (TN) metodou chemiluminiscenční

 

 

Kontakty:

Vedoucí chemické laboratoře: Ing. Vendula Špetlíková
Mob.: +420 739 592 144, Tel.: +420 323 606 691
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pdfLABservis_Cenik_2024.pdf1.18 MB04/01/2024, 17:05

pdfOsvědčení_o_akreditaci_2023.pdf508.12 KB03/08/2023, 14:14

pdfPříloha_k_osvědčení_o_akreditaci_2023.pdf343.58 KB03/08/2023, 14:14

pdfSeznam_akreditovaných_zkoušek_2023.pdf1.04 MB17/02/2023, 16:29

pdfSeznam_neakreditovaných_zkoušek_2023.pdf533.96 KB17/02/2023, 16:29

 

Dotace z EU na školení zaměstnanců:

GC logo 480x270px ok

 

Albums