Dekontaminace inkontinenčních pomůcek

Dekontaminace zdravotnických odpadů

Přístroj je určen pro dekontaminaci nebezpečného zdravotnického odpadu (především použitých inkontinenčních pomůcek, buničiny, jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.) a zároveň k redukci jeho objemu. Nebezpečný odpad určený k dekontaminaci se vkládá do speciálních plastových pytlů Vacu Bag, ve kterých se odpad dekontaminuje. Dekontaminovaný odpad je neprodyšně zapouzdřen (zataven), je dekontaminován (zbaven nebezpečné vlastnosti – infekčnost) a jeho objem je redukován (zmenšen až o 70%). Pro snížení rizika při další manipulaci s odpadem je při každém pracovním cyklu ošetřen povrch pytle i prostor pracovní komory aerosolem desinfekčního prostředku, který je předem naředěn do doporučené koncentrace.

Dotace z Evropské unie:

Název projektu: „Pořízení přístrojů na dezinfekci kontaminovaného odpadu pro společnost AHV - ekologický servis s.r.o.“

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení dvou přístrojů pro dekontaminaci použitých inkontinenčních pomůcek. Do záměru budou vstupovat zejména nebezpečné odpady, které po dekontaminaci budou alespoň z 50% využity energeticky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

pdfPlakat_A3_Dekontaminace.pdf659.72 KB22/03/2021, 14:51

SAM_1139.JPG