Třídící linka

„Třídící linka pro společnost AHV – ekologický servis s.r.o. “ je nákup technologie na třídění komunálního odpadu. Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady na území Středočeského kraje.

Název projektu: „Třídící linka pro společnost AHV - ekologický servis s.r.o.“

Popis projektu: Předmětem podpory je pořízení regranulační a třídící linky, automatického lisu a drtiče. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování a třídění na území Středočeského kraje o 2837 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

SAM_1047.JPG