Drtící linka

Na provoze drtící linky drtíme odpad, který jde po dopravníku z třídírny

Jde o zbývající část separovaného sběru , která nejde déle roztřídit na recyklavatelné suroviny. Tuto drť zasíláme na skládku nebo na další energetické využití.
Zde Vám můžeme dále nabídnout drcení vyřazených šarží a výrobků nebo skartování dokumentů a dat s možností asistence a dozoru pověřené osoby. Protokol o provedení likvidace je samozřejmostí.

SAM_1047.JPG